Een van de heersende trends in de hedendaagse fotografie is de voortdurende verkenning van onzekerheid. Of ze nu optische vervorming en bedrog, toeval en improvisatie in proces, of een meer conceptuele benadering van het medium genegen zijn, fotografen als Jude Broughan en Eileen Quinlan kloven de traditionele grenzen af om een weg te banen voor de corrosie van betekenis en de mogelijkheid van een andere blik.
Dominique Somers, die nu voor het eerst solo in Stilll Gallery exposeert, behoort duidelijk tot die groep. In haar diverse praktijk (fotografie, sculptuur en tekst) frustreert ze de leesbaarheid van het fotografisch beeld en deconstrueert ze de geschiedenis en het proces van het medium. Daarnaast is haar afhankelijkheid van toeval en tactiele interventies een dam tegen het oprukkende digitale tij met zijn oneindige reproduceerbaarheid.
Net als het verhaal van Henry James waaraan de expo zijn titel ontleent, is de doorsnee die ze laat zien raadselachtig en intrigerend. Geen toevallige keuze, want bovendien grijpt ze in werken als Mineral 1 en 2 (2014), Forest (2014) en Djin (2012) terug naar de vrees en verwondering die flitslicht in James’ tijd ontstak. Dat dubbel gevoel trekt ze door in Pocket Money #1 en #2 (2014) waarvoor ze met een zelfgebouwde taser koperen munten onder stroom zette.
Veel van haar werken zijn complexe composities waarin ze meerdere technieken en processen mixt: Pornographic Neon (2014), de loodgrijs gevlekte Starscape’s (2013), Fake Flash (2014) en de V5-serie (2013-14) om er maar enkele te noemen. Ze zijn spitsvondig, lichtvoetig en opvallend energetisch in vergelijking met de paar minder ge(s)laagde exploraties (Storm Grey (2014) bijvoorbeeld) in haar hoogstaande oeuvre.
Ondanks het grote aantal werken, zijn de verbanden in de opstelling subtiel en uitgekiend en zo geldt ook voor Somers wat Michael Faraday in 1858 schreef: “I am no poet, but if you think for yourselves, as I proceed, the facts will form a poem in your minds.”
Thomas Van Loocke, in: (H)ART magazine, #133, november 2014